Marketing, kommunikációs szolgáltatások

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület újjáélesztése
a közösségi kultúra és az idősek szellemi, fizikai aktivitásának megtartása érdekében.

Havi 1 alkalom, összesen 24 alkalom.

Kapcsolódó tevékenység:
A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése:
K. 3. 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
– Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok

1. “Lehetőségek napja Faddon” – Munkaerőpiaci, ismeretterjesztő témanap az aktív korú közösség és a hátrányos helyzetű lakosság számára (állampolgári ismeretek, munkaerő piaci ismeretek, stb).   2. ” Dombori nyári fesztivál” – Ifjúsági program és koncertsorozatok szervezése a fiatalok és különösen a NEET részére
Évente 1-1 alkalom alkalmanként 200 fő. 

Kapcsolódó tevékenység:
 A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése:
K.3.2. Fiatalok közösségépítése:
A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.
Térségi egészség hét programsorozat – Fadd
A projekt megvalósítása során az alábbi foglalkozások kerülnek megrendezésre a programsorozatin belül: Csoportos gyógytorna szervezése; Gyermek- ill. felnőtt fittness csoportok szervezése, finanszírozása; szórólapok, egyéb tájékoztató anyagok, előadások, szűrések szervezése; Különböző szűrések, előadások, táplálkozási tanácsadások; Előadások, prevenciós klub – filmklub. Az egészséghét a megvalósítási időszak alatt egy alkalommal kerül megrendezésre.

Kapcsolódó tevékenység:
A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése:
K. 3.3. Közösség egészségfejlesztése:
Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)

Térségi szülőklub 2
A projekt keretében Fadd településen Szülőklub fejlesztése. A Klub programjai között szerepel: szülők iskolája, neveléssel kapcsolatos programok, játszóház gyereknek- szülőnek, Baba – mama klub működtetése, családi napközi, életvezetési tanácsadó, mentálhigiéné klub, gyerekfelügyeleti klub, mini- bölcsőde.


Kapcsolódó tevékenység:
V.II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
A szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklub) támogatása.

Térségi Senoir Klub Sorozat
Nyugdíjas Egyesülettel együttműködve Nyugdíjas Klub megrendezése havi rendszerességgel Fadd településen .
A projekt megvalósítása során a Senior Klub vetítéseket, kirándulások szervez, kézimunka szakköröket, Nyugdíjas színjátszó kört, vetélkedőket valósít meg havi rendszerességgel.

Kapcsolódó tevékenység:
V.II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai, idősek közösségben tartása.