Egyéb kommunikációs tevékenységek

Települési honlapfejlesztés és közösségi média oldal a szolgáltatások, programok népszerűsítése érdekében
A WP alapú honlapra felkerül a projekthez kapcsolódó települési aloldal és önkéntes adatbázis. Az aloldalra átvázetjük Tolna város online sziveségi bank szolgáltatását is.

SZAKMAI INDOKOLTSÁG: A tevékenység sor tartalmazza a honlap és aloldal megtervezését, becsatornázását a FB adatbázisba, webdesign, webfejlesztés, és grafikai szolgáltatásokat.

PÉNZÜGYI INDOKOLTSÁG, ÁR-ÉRTÉK ARÁNY: A költségsor piaci árának alátámasztására 1 db indikatív árajánlat beküldésre kerül a támogatási igényléssel egyidejűleg.

Kapcsolódó tevékenység:
A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
K. 4. 1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:
– Közszolgáltatások elérhetővé tétel, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése

A tevékenység részletesen a Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben kerül kifejtésre