EFOP-1.5.2.-16-2017-00027 kódszámú „Lehetőség, Egészség, Közösség” – Komplex térségi felzárkóztatás Tolna és környékén”

Építés-átalakítás

Közösségi Faluház kialakítása – Népművészeti központ és Kiállítótér Faddon. Építési engedélyhez nem kötött néprajzi és faluszoba kialakítása  
Térfigyelő-rendszer bővítése, polgári jelenlét intenzitásának növelése. Bartal park.


Eszközbeszerzések

Beszerezni kívánt eszközök:
1 db laptop/tablet
2 db festékkazetta xerox
sporteszközök

Egyéb szakértői szolgáltatások

“Helyben, együtt, egymásért” – csoportos coaching sorozat hátrányos helyzetű lakosoknak családi, munahelyi és életviteli problémák leküzdése céljából: 1. önismereti modul, konfliktuskezelő modul, agressziókezelési modul, munkapiaci felkészítő,  15 fő, havi 1, összesen 8 alkalom, minden célcsoportnak, de kiemelten a munkapiaci szempontból hátrányos helyzetűeknek

Kapcsolódó tevékenység:
A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
K. 2. 1. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
– Az önálló életvitelre képessé tévő programok.

Marketing, kommunikációs szolgáltatások

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület újjáélesztése
a közösségi kultúra és az idősek szellemi, fizikai aktivitásának megtartása érdekében. Havi 1 alkalom, összesen 24 alkalom.

Kapcsolódó tevékenység:
A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése:
K. 3. 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
– Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok
1. “Lehetőségek napja Faddon” – Munkaerőpiaci, ismeretterjesztő témanap az aktív korú közösség és a hátrányos helyzetű lakosság számára (állampolgári ismeretek, munkaerő piaci ismeretek, stb).   2. ” Dombori nyári fesztivál” – Ifjúsági program és koncertsorozatok szervezése a fiatalok és különösen a NEET részére
Évente 1-1 alkalom alkalmanként 200 fő. 

Kapcsolódó tevékenység:
 A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése:
K.3.2. Fiatalok közösségépítése:
A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.
Térségi egészség hét programsorozat – Fadd
A projekt megvalósítása során az alábbi foglalkozások kerülnek megrendezésre a programsorozatin belül: Csoportos gyógytorna szervezése; Gyermek- ill. felnőtt fittness csoportok szervezése, finanszírozása; szórólapok, egyéb tájékoztató anyagok, előadások, szűrések szervezése; Különböző szűrések, előadások, táplálkozási tanácsadások; Előadások, prevenciós klub – filmklub. Az egészséghét a megvalósítási időszak alatt egy alkalommal kerül megrendezésre.

Kapcsolódó tevékenység:
A helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése:
K. 3.3. Közösség egészségfejlesztése:
Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)

Térségi szülőklub 2
A projekt keretében Fadd településen Szülőklub fejlesztése. A Klub programjai között szerepel: szülők iskolája, neveléssel kapcsolatos programok, játszóház gyereknek- szülőnek, Baba – mama klub működtetése, családi napközi, életvezetési tanácsadó, mentálhigiéné klub, gyerekfelügyeleti klub, mini- bölcsőde.


Kapcsolódó tevékenység:
V.II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
A szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklub) támogatása.

Térségi Senoir Klub Sorozat
Nyugdíjas Egyesülettel együttműködve Nyugdíjas Klub megrendezése havi rendszerességgel Fadd településen .
A projekt megvalósítása során a Senior Klub vetítéseket, kirándulások szervez, kézimunka szakköröket, Nyugdíjas színjátszó kört, vetélkedőket valósít meg havi rendszerességgel.

Kapcsolódó tevékenység:
V.II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai, idősek közösségben tartása.

Egyéb kommunikációs tevékenységek

Települési honlapfejlesztés és közösségi média oldal a szolgáltatások, programok népszerűsítése érdekében
A WP alapú honlapra felkerül a projekthez kapcsolódó települési aloldal és önkéntes adatbázis. Az aloldalra átvázetjük Tolna város online sziveségi bank szolgáltatását is.

SZAKMAI INDOKOLTSÁG: A tevékenység sor tartalmazza a honlap és aloldal megtervezését, becsatornázását a FB adatbázisba, webdesign, webfejlesztés, és grafikai szolgáltatásokat.

PÉNZÜGYI INDOKOLTSÁG, ÁR-ÉRTÉK ARÁNY: A költségsor piaci árának alátámasztására 1 db indikatív árajánlat beküldésre kerül a támogatási igényléssel egyidejűleg.

Kapcsolódó tevékenység:
A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
K. 4. 1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:
– Közszolgáltatások elérhetővé tétel, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése

A tevékenység részletesen a Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben kerül kifejtésre

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

1 fő szociális asszisztens és 2 fő szakmai koordinátor

Az idősgondozó és mentor feladatai részletesen a Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben kerül kifejtésre
1 fő szociális asszisztens 2 fő szakmai koordinátor

Az idősgondozó és szakmai koordinátorok feladatai részletesen a Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben kerül kifejtésre

Ösztöndíj

Roma ösztöndíjköltség éves keret 500.000 Ft. Az önkormányzat éves pályázatata  alőapján. 5-6 fő

Kapcsolódó tevékenység:
V.II.3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása
– Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

Célcsoport képzések

Nyári gyermekfoglalkozások a szociálisan és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű lakosság (gyermekek) részére.
– Sporttábor a hátrányos helyzetű gyerekek számára (pl. röplabda, íjászat, küzdősport)                      
-Zenetábor 
-Egyhetes nyári játszóház
Évente 3, összesen 6 alkalom  30fő/alkalom (4 napos tábor étkezés költsége

Kapcsolódó tevékenység:
V.II.1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.
– Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett nyújtott szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett, ott, ahol legalább 10 jogosult gyermek veszi igénybe az étkeztetést
Általános anyagköltség programok, rendezvényekhez, foglalkozásokhoz